Phát triển công nghệ cung cấp và sử dụng hydro để dẫn đầu một xã hội kinh tế hydro

Bằng cách phát triển các công nghệ lưu trữ/vận chuyển hydro hiệu quả như công nghệ sản xuất hydro xanh và hydro xanh cũng như amoniac xanh không thải ra khí nhà kính, chúng tôi sẽ đảm bảo công nghệ cung cấp hydro trong nước và quốc tế, đồng thời phát triển công nghệ pin nhiên liệu để sử dụng hydro nhằm hướng tới hiện thực hóa một xã hội kinh tế hydro trong tương lai. .

Phát triển các công nghệ năng lượng mới và tái tạo nhằm tạo ra một thế giới năng lượng sạch và an toàn

Để tăng tỷ lệ sản xuất điện sử dụng năng lượng tự nhiên không phát thải khí nhà kính, sản xuất năng lượng mặt trời và gió thế hệ tiếp theo hiệu quả cao và chi phí thấp, quy mô lưới điện và lưu trữ năng lượng cho xe điện, công nghệ dự báo và lập bản đồ tài nguyên năng lượng mới và tái tạo , và nền tảng tích hợp Plus Energy đang được phát triển, chúng tôi sẽ phát triển và đóng góp vào sự phát triển của ngành năng lượng tái tạo.

Phát triển công nghệ năng lượng sạch tích hợp để giảm phát thải khí nhà kính và đảm bảo chất lượng không khí sạch

Phát triển công nghệ sản xuất nhiên liệu sạch và công nghệ tuần hoàn tài nguyên từ nhiên liệu cacbon như nhiên liệu hóa thạch, năng lượng sinh học, năng lượng thải; phát triển công nghệ thu hồi, lưu trữ và sử dụng khí nhà kính phát thải khi đốt nhiên liệu cacbon và công nghệ giảm bụi mịn. Chúng tôi sẽ cung cấp giảm khí và

Phát triển hệ thống năng lượng hiệu quả cao và vật liệu năng lượng tiên tiến để xây dựng xã hội năng lượng thông minh

Với mục tiêu nâng cao hiệu quả của toàn bộ hệ thống năng lượng từ sản xuất đến tiêu thụ năng lượng, chúng tôi sẽ góp phần xây dựng một xã hội hiệu quả cao, ít carbon bằng cách phát triển các công nghệ nâng cao hiệu quả của hệ thống cung cấp năng lượng, quản lý tài nguyên phân tán thông minh kỹ thuật số và nâng cao hiệu suất của các thiết bị tiêu thụ năng lượng.

Có gì mới

Hãy xem những tin tức mới nhất về Viện Khoa học Vật liệu

Viện hàn lâm khoa học & công nghệ Việt Nam

Viện khoa học vật liệu

Mục tiêu phát triển

Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tạo ra động lực tăng trưởng quốc gia thông qua công nghệ năng lượng và mang lại hạnh phúc cho người dân. Nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, ứng dụng và chuyển giao sản phẩm, dịch vụ KHCN; hợp tác quốc tế và đào tạo trong lĩnh vực khoa học công nghệ vật liệu và các lĩnh vực khác có liên quan.

Thành tựu phát triển

NCKH, phát triển công nghệ, ứng dụng và chuyển giao sản phẩm, dịch vụ KHCN; hợp tác quốc tế và đào tạo trong lĩnh vực khoa học công nghệ vật liệu